09:30 - 10:00 ONTVANGST
10:00 - 10:15

Opening door dagvoorzitter Maarten Bouwhuis

   
10:15 - 11:15 Wil van der Aalst: Process mining: geen procesverbetering zonder transparantie

Process mining maakt processen transparant door gebruik te maken van de digitale sporen die in elk informatiesysteem te vinden zijn. Klassieke BPM-projecten genereren vooral papier. Door process mining heeft BPM de mogelijkheid zichzelf opnieuw uit te vinden. Procesverbetering op basis van feiten is mogelijk dankzij de vele beschikbare process mining tools. Hoe begin je en wat zijn de valkuilen? Wil van der Aalst over het belang van big data en de noodzaak van transparantie. 

 • Process mining is meer dan het ontdekken van processen: betere processen i.p.v. betere procesmodellen 
 • Zonder op feiten gebaseerde transparantie is BPM ten dode opgeschreven
 • Geen RPA (robotic process automation) zonder process mining 
 • Als resultaten van process mining weerstand oproepen biedt dat ruimte voor procesverbetering! 

Na deze sessie weet je hoe en wanneer je process mining kan inzetten.

   
11:15 - 12:15 Rini van Solingen: Agile werken: het einde van procesmanagement?

In de huidige dynamische wereld vormen processen eerder een belemmerende factor dan dat ze werkelijk helpen. Veel organisaties stappen daarom over op lichte ‘agile’ werkwijzen. Directe resultaatsturing, waarbij snel zichtbaar is wat wel of niet werkt. Rini van Solingen legt uit waarom agile werken (vaak lijvige) processen overbodig maakt. Welke processen kunnen we schrappen en welke juist niet? Wordt de procesmanager buitenspel gezet of zelfs met uitsterven bedreigd? Of biedt het ook kansen en hoe dan? 

 • Snel (kunnen) reageren i.p.v. het volgen van een plan of proces 
 • Het belang van direct resultaatmanagement en klantimpact 
 • Procesmanagement komt ter discussie te staan doordat direct op resultaat wordt gestuurd 
 • Hoe gaat de procesmanager dit overleven? 

Een wake-up call voor de procesmanager die denkt dat alles bij het oude blijft.

   
12:15 - 13:10 LUNCHPAUZE
   
13:10 - 13:55 Geanne van Arkel: Gebruik de natuur als uitgangspunt voor MVO

Een toekomstbestendige organisatie creëer je door te leren van de natuur. Bij Interface heeft dat geleid tot het verankeren van duurzaamheid in de hele organisatie. Geanne van Arkel, MVO-manager van 2018, laat zien dat iedereen kan het verschil maken, ook in het tegengaan van klimaatverwarming. Met haar holistische kijk op processen legt ze uit hoe je mensen in hun kracht zet. Oplossingen kunnen in positieve zin bijdragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s). 

 • Hoe creëer je inclusieve circulaire bedrijfsmodellen? 
 • Leren van 3,8 miljard jaar proceservaring; de principes van biomimicry
 • Lessen van ‘purpose driven’ organisaties
 • Hoe krijg je collega’s makkelijk mee in verduurzamen?

Geanne laat zien dat de natuur inspiratie en tools biedt om duurzaamheid in de organisatie te verankeren.

   
14:00 - 15:00 Masterclasses
 

De sessies worden later bekend gemaakt

   
15:00 - 15:30 PAUZE
   
15:30 - 16:30 Anje-Marijcke van Boxtel: Procesmanagement = teamwerk

Leiderschap, persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Duurzame ontwikkeling en verandering vraagt op alle niveaus een kompas om op te varen. Anje-Marijcke van Boxtel, organisatiepsycholoog en mental coach van Team Brunel in de Volvo Ocean race, daagt je uit om op je eigen kompas te navigeren. Een onvergetelijk verhaal met prachtige beelden. 

 • Het begint met een krachtige keuze
 • Met positief denken creëer je witte ijsberen
 • Hoe besmettelijkheid een pré kan zijn
 • Je (werk)context als energiebron 

Leiderschapsontwikkeling creëert een context waarin iedereen kan floreren. Anje-Marijcke deelt haar visie vanuit de wetenschap, de praktijk en vanuit de metafoor van het oceaanzeilen.

   
16:30 - 16:45 AFSLUITING DOOR MAARTEN BOUWHUIS
16:45 NETWERKBORREL